Profivideo  >>  Výzkum trhu  >>  Měření sledovanosti reklamy na prodejnách a v nákupních centrech

Měření sledovanosti reklamy na prodejnách a v nákupních centrech

Měření sledovanosti reklamy na prodejnách, v nákupních centrech, apod. Systém využívá stacionární kameru umístěnou nad TV obrazovkou, aby se zjistilo kolik zákazníků a jak dlouho se na vysílanou reklamu dívá. Nevzniká žádný problém spojený s ochranou osobních dat zákazníků, protože žádné informace, které by mohly vést k identifikaci konkrétní osoby, se neukládají.
Kamera rozezná obličeje osob sledujících obrazovku a měří délku jejich pozorování TV obrazovky. Protože celý systém funguje i jako odbavovací pracoviště pro spouštění reklamních spotů, lze jednoduše zjistit zájem o konkrétní reklamní spot v závislosti na denní době, na typu reklamního spotu a to i při použití více obrazovek najednou.
měření sledovanosti měření sledovanosti reklamy měření sledovanosti zboží měření sledovanosti měření sledovanosti
Systém je možné kombinovat s počítáním okolojdoucích osob – potencionálních pozorovatelů.