Profivideo  >>  Výzkum trhu  >>  Podrobná analýza nákupního chování pomocí RFID a videokamer

Podrobná analýza nákupního chování pomocí RFID a videokamer

Videoanalýza Videokamery rozmístěné na prodejní ploše kontinuálně zaznamenávají chování zákazníků u vytipovaných regálů.
Výstupem natáčení je synchronní videozáznam až z 16-ti miniaturních videokamer.
Vzhledem k tomu, že disponujeme dostatečným množstvím potřebné techniky, může výzkum probíhat na několika místech najednou a celý proces se významně urychlí.
video analýza videokmary průukum chování zákazníků sledování chování zákazníků chování zákazníků, video analýza
Analýza pomocí RFID je komplexní sofistikované řešení, které pomocí technologie aktivní RFID (radio frekvenční identifikace) vizualizuje pohyb nákupních vozíků a košíků osazených malými RFID čipy a tím přesně měří trasy pohybu zákazníků po prodejně.
Systém bez ovlivnění lidským faktorem přesně změří trasy pohybu zákazníků prodejnou, vyčíslí počty zákazníků v konkrétních uličkách, zjistí,
z kterého směru nakupující přicházejí ke sledovanému prodejnímu pultu, měří čas strávený u vytipovaných regálů, vytvoří mapy tzv. teplých
a studených zón na prodejně, apod.
Pokud přiřadíme „řidiči“ nákupního vozíku pohlaví, přibližný věk a „sociální status“, dokážeme třídit databázi i podle těchto dat a sledovat tak nákupní chování konkrétních skupin zákazníků.