Profivideo  >>  Výzkum trhu  >>  Počítání osob a měření délky jejich pobytu v definovaných zónách

Počítání osob a měření délky jejich pobytu v definovaných zónách

- Sledování toků osob v hromadné dopravě, na nádraží, v nákupních centrech, apod.
- Měří, kolik času stráví zákazníci ve frontě u pokladny, u přepážky v bance, jak dlouho vybírají konkrétní zboží v obchodě, apod.
Systém je založen na softwarové analýze obrazu ze stacionární kamery, pomocí které je schopen rozlišit, zda se jedná o osobu, nákupní vozík, zvíře, automobil nebo jiný objekt. Zároveň ale neukládá žádné informace, které by mohly vést k identifikaci konkrétní osoby.
měření délky pobytu počítání osob person counter délka pobytu v zóně
Zaznamenává do databáze všechny osoby, které projdou nebo se zdrží v předem definované zóně, rozlišuje směr chůze – tam/ zpátky, výsledky jsou k dispozici on-line nebo ihned po skončení měření.